Het Slachtofferloket
Het zou niet nodig moeten zijn

Burgers zijn het zat ....

Justitie blundert in de zaak tegen zwempedo
Het Openbaar Ministerie vergat de televisie uit de cel van zwemschoolhouder Benno L. te halen. De van kindermisbruik verdachte L. kon door de fout dagenlang via de televisie de gang van zaken volgen.

 Daders in de watten,
slachtoffers in de kou

De positie van slachtoffers in Nederland beroerd.

 Justitieel geblunder
geen uitzondering
 
Slachtoffers voelen zich in de steek gelaten door justitie

De rechten van daders en (welke) rechten van slachtoffers.

vrouwenhandelaar op "humanitair verlof"

Gerechtelijke blunder, vrouwenhandelaar verdwenen.

Joost Eerdmans en het Burgercomité tegen Onrecht .
Slachtofferhulp verbaast over initiatief Joost Eerdmans

Slachtoffer in paniek na vrijlating crimineel. Nu kost het weer een godsvermogen om de slachtoffers te beschermen. Echter, ook met deze bescherming is al eerder een en ander foutgegaan. Het lijkt wel of slachtoffers nauwelijks voorkomen in het denkpatroon van OM en de Rechterlijke macht.

Vereniging van verontruste burgers laat van zich horen.

SlachtofferLoket  |  Slachtoffers Centraal  |  SlachtofferBeleid


▲Top


▲Top

Voormalig LPF-Kamerlid en wethouder in Capelle aan den IJssel Joost Eerdmans richt Het Burgercomité tegen Onrecht op.

Het burgercomité wil opkomen voor de belangen van slachtoffers van misdrijven, bijvoorbeeld voor ouders van vermoorde of verkrachte kinderen.

Presentatie Burgercomité tegen Onrecht in Nieuwspoort
31-8-2009

Vanmiddag is in perscentrum Nieuwspoort het Burgercomité tegen Onrecht opgericht. Het Burgercomité gaat actief opkomen voor de belangen van slachtoffers en nabestaanden van ernstig geweld en voor de veiligheid van alle burgers van Nederland. Ons Pamflet tegen Onrecht is eveneens vanmiddag gepresenteerd. Lees over onze acties in dit pamflet op deze site! Wij zullen de komende tijd zowel de politiek, overheid als de media opzoeken met onze voorstellen voor een rechtvaardiger samenleving!


Duizenden steunbetuigingen voor initiatief Burgercomité
10-9-2009

Tien dagen na de oprichting van Stichting Burgercomité tegen Onrecht en de lancering van de website www.burgercomite.nl heeft het burgercomité al duizenden steunbetuigingen en mails ontvangen uit het land. De steunbetuigingen bevatten naast persoonlijke verhalen en complimenten ook veel succeswensen en aanbod om met raad en daad het werk van het burgercomité te ondersteunen.

Het burgercomité is erg verheugd met de mails en steunbetuigingen. Er wordt aan gewerkt om iedereen persoonlijk te een antwoord te sturen. Vanwege de grote toestroom en de nog wat beperkte capaciteit vraagt het burgercomité enig geduld.

Hartelijk dank voor uw steun!


▲Top

Een kleine greep uit reacties:

Justitie blundert in de zaak tegen zwempedo
Het Openbaar Ministerie vergat de televisie uit de cel van zwemschoolhouder Benno L. te halen. De van kindermisbruik verdachte L. kon door de fout dagenlang via de televisie zijn zaak volgen.

Ik ben jurist, ik heb alle argumenten inzake straffen en het strafrecht bestudeerd maar ik geloof heilig in het natuurrecht: oog om oog, tand om tand. Kom je aan iemands kind, dan heb je ieder recht verspeeld. De democratische rechtsstaat is ingericht voor redelijk beschaafd met elkaar omgaande mensen.

Het moet bij een strafzaak niet alleen om gerechtigheid gaan, maar ook om ons burgers te beschermen tegen deze daders, zodat er niet weer een slachtoffer valt. Elk slachtoffer is er een teveel!

Waarom kreeg de moordenaar van mijn dochter in hoger beroep in 2002 maar 6 jaar dan? Was 14 messteken, verwurging voor de ogen van haar baby van 8 maanden niet genoeg? Een jaar ervoor had hij al iemand levensgevaarlijk verwond, daarvoor heeft hij 3 maanden gezeten en door die softe beslissing is nu mijn dochter vermoord.

Ik werk al een jaar of 20 bij justitie en heb in het begin van mijn carrière al gesignaleerd dat de aandacht die er naar daders uitgaat (qua opleiding volgen, onderwijs, therapie volgen, reïntegratie in de samenleving etc.) niet in verhouding staat tot de aandacht voor het slachtoffer.


▲Top

Project Slachtoffers Centraal
Het project Slachtoffers Centraal richt zich op een betere verankering van de positie van slachtoffers in de werkprocessen van organisaties in de strafrechtsketen.

Drie werkgroepen (Organisatie, Kwaliteit en Schaderegeling) kwamen gezamenlijk met maatregelen om de positie van slachtoffers van misdrijven in Nederland verder te verbeteren. Deze worden geïmplementeerd door het project Versterking positie slachtoffers.


▲Top

Jaarlijkse Conferentie Victim Support Europe 24-03-09

Op 25 en 26 juni 2009 vindt in Lissabon de jaarlijkse conferentie plaats van Victim Support Europe, de Europese koepelorganisatie voor organisaties voor slachtofferhulp.

Doel van deze conferentie is, om samen met experts en professionals uit het justitiële werkveld, ketenpartners en beleidsmakers uit verschillende landen, onder andere te debatteren over de rechten van slachtoffers van misdrijven in Europa.

Meer informatie over de conferentie vindt u op de website van APAV, de Portugese organisatie voor slachtofferhulp, die de conferentie dit jaar organiseert.

Klik hier voor hun website: http://apav.pt/vine/


▲Top

Voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ - Hoofdinhoud
Raadplegingsprocedure

stand van zaken

Een debat over of een onderzoek naar het voorstel in de Raad van Ministers wordt verwacht op maandag 21 september 2009.

The proposal aims to enhance action against trafficking in human beings, in particular by strengthening victims' protection and support schemes, international law enforcement cooperation, and victims' rights in criminal proceedings.

The proposal also deals with prevention, especially in the field of the demand


Stand van zaken

Dit Kaderbesluit i is opgesteld door het Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid i van de Europese Commissie onder verantwoordelijkheid van Jacques Barrot, en op 25 maart voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie en ter raadpleging aan het Europees Parlement.


▲Top

“Overheid verantwoordelijk voor moord op Arzu”
“De moordenaar van Arzu Çakmakçi-Erbas mag nooit meer een stap op straat zetten en moet tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld worden. En als dat is gebeurd moeten de overheden, die ervoor verantwoordelijk zijn dat deze illegale crimineel als een wandelende tijdbom door Amsterdam heeft kunnen lopen, aangepakt worden”.

Dat zegt haar weduwnaar Hakki Çakmakçi in een gesprek met De Telegraaf, een maand nadat zijn vrouw voor haar kinderdagverblijf Moeders Schoot door Nevzat Koyak met twaalf messteken van het leven werd beroofd.

„We zullen de onderste steen boven krijgen. Zelfs de Turkse minister-president Erdogan heeft ons persoonlijk zijn medeleven betuigd en beloofd de zaak nauwgezet te blijven volgen. Er zijn grote fouten gemaakt en daar moeten mensen voor gestraft worden. Ook moeten er maatregelen komen opdat het niet vaker gebeurt dat dit soort gekken losloopt en dood en verderf kan zaaien”, stelt Hakki, die zich gesteund weet door zijn schoonouders, die op dit moment in ons land verblijven.
Bron: www.telegraaf.nl
 


▲Top

 Mail uw ervaringen, bevindingen, verhaal of reacties naar info@slachtofferloket.com

SlachtofferLoket  |  Slachtoffers Centraal  |  SlachtofferBeleid

Mail uw ervaringen, bevindingen, verhaal of reacties naar info@slachtofferloket.com